đăng nhập facebook

2019, một năm đại thảm họa cháy rừng trên thế giới. Chúng ta đừng chờ đợi đến khi sự cố lan rộng ra rồi mới bắt đầu hành động.

Chia sẻ thông điệp ủng hộ gieo lộc Tết cùng OMO, bạn đã góp phần cho “Quỹ OMO vườn ươm lộc quý Việt Nam” để trao tặng mầm xanh cho Vườn Quốc Gia Cát Tiên và Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

nhập thông tin

xác thực otp

chia sẻ

Lan tỏa thông điệp này để trao tặng cây quý hiếm cho Vườn Quốc Gia Việt Nam và nhận thêm lộc TIKI mã giảm giá 30%